Tak, ako každý rok, tak aj v tomto roku môžete pomôcť rozvoju a podpore našej úspešnej mládeže, v našom futbalovom klube TJ Plevník-Drienové, venovaním 2% z dane.

Tlačivo na poukázanie 2% z dane si môžete stiahnuť na konci tohto článku, poprípade môžete kontaktovať predsedu TJ Plevník-Drienové na tel. č. 0905 433 173.

Tlačivo stačí vyplniť + priložiť tlačivo “Potvrdenie o zaplatené dane…” (ktoré vám dá zamestnávateľ) a odovzdať:

  • na príslušný daňový úrad (podľa miesta trvalého bydliska)
  • alebo predsedovi TJ (kontakt 0905 433 173) do 30.4.2024.

VEĽMI PEKNE VÁM ĎAKUJEME ZA VAŠU PODPORU.